Welcome to Young Conwy! Please sign up or login

Cinig GUM Clinic - Llandudno

The full name is actually Genitourinary Clinic and these are clinics that care for people who think they may have or who may have caught a sexually transmitted infection (sti).

You can catch an "sti" the first time you have sex with someone. Remember – you may not have any symptoms. If in doubt check it out!

All records in the clinics are confidential, and young people may visit the clinics even if they are under 16.

Do not be at all worried or concerned about visiting any of the clinics. It does not mean that you are “dirty” or “promiscuous”, and you will NOT be made to feel like that!

You can visit these clinics if you are at all concerned that you may have an sti, or have recently had unprotected sex(sex without a condom) and are worried.

Tel: 01492 860066 Extension 2360; 01248 370376 (for a recorded message giving times and locations of clinics)

--------------------------

Yr enw llawn yn Saesneg yw Genitourinary Clinic neu yn Gymraeg Clinig Genido Wrinaidd ac mae rhain yn glinigau sy'n gofalu am bobl sy'n meddwl eu bod wedi dal haint a drosglwyddir yn rhywiol (sti).

Mae'n bosibl dal "sti" y tro cynta' y byddi'n cael rhyw gyda rhywun
Cofia - efallai na fydd gen ti unrhyw symptomau.  Os ti'n amau dos i gael prawf  

Bydd y cofnodion yn y clinigau i gyd yn hollol gyfrinachol ac mae pobl ifanc yn gallu mynd i'r clinig hyd yn oed os ydynt o dan 16 oed.

Paid a phoeni o gwbl am ymweld 'r clinig. Nid yw'n golygu dy fod yn cysgu gyda llawer nac yn "fudr" ac NI fydd neb yn gwneud i ti deimlo felly!   

Os wyt yn poeni fod gen ti "sti" neu'n bryderus am dy fod wedi cael rhyw yn  ddiweddar heb ddefnyddio condom cei fynd draw i un o'r clinigau.

Ffn: 01492 860066 Estyniad 2360; 01248 370376 (am neges wedi'i recordio yn rhoi oriau agor a lleoliadau'r clinigau

Contact Details

Contact Address:
Ysbyty Llandudno Hospital
Llandudno
Phone Number:
01492 860066 (ext: 2360)

Opening Hours

Thursday:
1:30pm (new patients to attend before clinic opens from 12:45 onwards / cleifion newydd i ddod draw

Is this information correct? If not, please get in touch.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.